logo123

Zapisy do Krainy Malucha

W tym dziele znajdują się informacje jak zapisać dziecko do Krainy Malucha oraz na co należy zwrócić uwagę w pierwszych dniach pobytu dziecka w naszym przedszkolu.

  • Realizację podstawy programowej
  • Codzienne zajęcia z języka angielskiego
  • Różnorodne zajęcia dodatkowe dla dzieci,
  • Wyspecjalizowany personel,
  • Autorski program edukacyjnym
  • Indywidualne podejście do każdego wychowanka
  • Zbilansowane, zdrowe wyżywienie

Jak zapisać dziecko?

Chcesz zapisać swoje dziecko do Krainy Malucha?
Kartę zgłoszeniową możesz pobrać w dziale „dokumenty do pobrania”. Możesz ją  również odebrać u nas w placówce. Wystarczy, że wypełnioną zostawisz w sekretariacie Przedszkola lub  wyślesz e-mailem na adres przedszkole@kraina-malucha.pl.

Niestety liczba miejsca jest ograniczona.

Masz do nas jakieś pytania? Poniżej znajduje się formularz przez, który możesz się z nami skontaktować. Zawsze też jesteśmy do Twojej dyspozycji pod nr telefonu 577 400 611.

Karta Zgłoszeniowa

Kwestionariusz Informacyjny

Płatności

Prosimy o wpłacanie czesnego oraz opłaty za wyżywienie do 10-ego każdego miesiąca. Płatności można dokonać przelewem na konto lub gotówką w sekretariacie przedszkola. Informację o dokładnej kwocie opłaty za wyżywienie otrzymają Państwo w formie sms początkiem każdego miesiąca.

Dokumenty do pobrania

W tej zakładce znajdują się w wersji cyfrowej wszystkie dokumenty, jakie powinieneś wypełnione do nas dostarczyć. Aby pobrać je na komputer – wystarczy kliknąć w nazwę dokumentu.

Karta Zgłoszeniowa

Kwestionariusz Informacyjny

Jak przygotować dziecko do przedszkola?

Każde z dzieci przystosowuje się do nowego otoczenia zupełnie inaczej. Aby maksymalnie ułatwić to dziecku, organizujemy dni adaptacyjne pod koniec każdych wakacji. Podczas ich trwania można ze swoim dzieckiem przebywać na zajęciach – to z pewnością sprawi, że  pociecha poczuje się pewniej. Prowadzone wówczas zabawy integracyjne sprawiąją, że dziecko poznaje swoje Panie oraz kolegów i koleżanki z grupy.
Potrzebne wyposażenie:
Swoje dziecko powinieneś wyposażyć w:
– kapcie – wygodne i łatwe do wkładania (np.: zapinane na rzepy),
– pościel (kołderka lub kocyk, poduszka, prześcieradło i poszewki),
– ubranie na zmianę (odpowiednie do pory roku: podkoszulka, bluzka, spodnie/spódniczka, skarpety/rajstopy),
– przybory toaletowe (szczoteczka do zębów, kubek, pasta do zębów, ręcznik).

Szczegoły zostaną predstawione na pierwszym zebraniu we wrzesniu.

dwujezyczne dzieci dajmy dzieciom PPD PP

Drodzy rodzicie, z dumą informujemy, iż Kraina Malucha od września 2018r. przystępuje do programu „ Dwujęzyczne Dzieci” .

„Program Powszechnej Dwujęzyczności oparty jest na pierwszej na świecie, przełomowej i jednocześnie najbardziej naturalnej metodzie przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle z językiem polskim. Jest to specjalnie stworzony świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-7) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.”

Autorką tej opisanej powyżej koncepcji jest światowej sławy lingwistka –Claire Selby, która od kilkunastu lat tworzy materiały – zarówno teksty jak i muzykę – do nauki angielskiego dla najmłodszych.

Celem programu „Dwujęzyczne dzieci” jest codzienna, równoległa do języka ojczystego nauka angielskiego od najmłodszych lat. Dzięki temu dzieci uczęszczające do Krainy Malucha – maja możliwość poznania języka angielskiego w naturalny, a zarazem ciekawy sposób.”

Więcej o programie „Dwujęzyczne Dzieci” można przeczytać na stronie

http://dwujezycznedzieci.pl/

Wybierz Krainę Malucha już teraz!

Program

Realizację podstawy programowej. Codzienne zajęcia z języka angielskiego. Różnorodne zajęcia dodatkowe dla dzieci, prowadzone przez wyspecjalizowany personel, według autorskiego programu edukacyjnego

Bezpieczeństwo

Najwyższych standardów bezpieczeństwa dzieci (pełny monitoring, zabezpieczenie dostępu do budynku poprzez zastosowanie domofonów oraz indywidualnych kart magnetycznych, przeszkolona kadra dydaktyczna).

Wyposażenie

Wyposażenie i wystrój placówki dostosowany do specyficznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, (spełniamy wszelkie standardy: sanepid, straż pożarna, UE). innowacyjny sprzęt multimedialny przystosowany dla przedszkolaków;

Dlaczego przedszkole Kraina Malucha?

Głównym celem Krainy Malucha jest wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania praw dziecka.

Wiemy, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę. Dzięki zabawie zdobywają nowe umiejętności. Stosując różnorodne metody aktywizujące, łączymy codzienną edukację z wspaniałą zabawą.

Edukacja

Podczas codziennych zajęć dydaktycznych realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nasi nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjaliści dla których  praca z dziećmi to pasja.

Cała placówka, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i sprzęt interaktywny zostały zaprojektowane i wybrane w taki sposób, aby były atrakcyjne dla dzieci i wspomagały proces codziennej edukacji. Dzięki codziennym zajęciom z języka angielskiego nasze przedszkolaki poznają język obcy w naturalny i ciekawy sposób.

Edukacja zdrowotna i ruchowa

Nauka aktywności ruchowej realizowana jest poprzez codzienne ćwiczenia poranne, ćwiczenia korekcyjne, zabawy ruchowe, a także pobyt na świeżym powietrzu.

Wprowadzając dziecko w zagadnienia dotyczące  zdrowia i zdrowych nawyków staramy się już od najmłodszych lat nauczyć dziecko dbania o siebie oraz o swoje zdrowie.

tab-img

Edukacja społeczne

Ten obszar edukacyjny opiera się na budowaniu więzi miedzy dzieckiem a innymi ludźmi oraz współuczestnictwie w społeczności bliższej lub dalszej.

Dziecko stając się członkiem przedszkolnej społeczności musi podporządkować się nowym normom i zasadom. Stwarzając atmosferę bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zaufania, nauczyciele w Krainie Malucha, pozwalają zapoznać się dziecku i wdrożyć w system norm społecznych. Pomagają w kształtowaniu własnej tożsamości każdego z dzieci.

tab-img

Edukacja emocjonalna

Wspierając rozwój dziecka, uczymy je rozumieć i nazywać własne potrzeby oraz emocje. Emocje mają zasadniczy wpływ na procesy poznawcze, dlatego bardzo ważnym jest, aby dziecko nauczyło się identyfikować i nazywać różne stany emocjonalne, a następnie poznało sposoby rodzenia sobie z nimi.  W  procesie edukacji staramy się stwarzać takie sytuacje, aby dziecko poznawało siebie, dostrzegało odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka.

tab-img

Świat wartości

Dzięki temu kształtowane jest pojecie tożsamości, własnej wartości, empatii, a także szacunku dla siebie i innych. Odpowiednie zajęcia, zabawy oraz codzienne sytuacje pozwalają dziecku wejść w świat wartości i norm społecznych.

Ich rozumienie i stosowanie w sytuacjach codziennych umożliwi mu podejmować wartościowe wybory, ukształtować poczucie własnej wartości oraz współistnieć i współdziałać z innymi. Dobry proces wychowania i nauczania pozwala nam stopniowo budować system wartości dziecka.

tab-img

Edukacja językowa

Celem edukacji językowej w Krainie Malucha jest kształcenie umiejętności poprawnej wymowy, komunikowania się oraz przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania. Rozwój mowy ma wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Dzięki zajęciom inspirowanym przez nauczycieli oraz stałej opiece logopedy, nasze przedszkolaki rozwijają niezbędne umiejętności artykulacyjne oraz małą motorykę. Dobrze dobrane zajęcia dydaktyczne oraz pomoce edukacyjne pozwalają dzieciom w ciekawy sposób pozyskać kluczowe kompetencje niezbędne w dalszej nauce w szkole.

W codziennych zajęciach wprowadzane są  m.in. metoda „Czytania Globalnego”- Glenna Domana oraz „Moje Sylabki”- Agnieszki Fabisiak-Majcher, dzięki którym dzieci  od najmłodszych lat uczą się czytać i pisać.

tab-img

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2018 z dnia 17 sierpnia 2018:

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na: Usługę przygotowania i dostarczania posiłków (Usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Kraina Malucha w Gdańsku przy ul. Żwirki i Wigury 8/2

zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Zapytaniu Ofertowym.

Planowane efekty:  Codzienne wyżywienie dla 75 dzieci przedszkola Kraina Malucha przy ul. Żwirki i Wigury 8/2, 80-464 Gdańsku

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2018

Zamawiający ART-CONNECT Artur Kułakowski, ul. Szaflarska 53, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7352295179 informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 7/2018 z 11.07.2018r. na zadanie pt. „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych zabawek i wyposażenia oraz dostawę i montaż tablicy interaktywnej, dywanu interaktywnego i mebli do Przedszkola Kraina Malucha w Gdańsku” wybrano wykonawcę:

Moje Bambino Sp. z.o.o Sp. k.

Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

NIP 7251933448

Tel :426300130

Uzasadnienie wyboru: Firma Moje Bambino Sp. z.o.o Sp. k. uzyskała największą ilość 10 punktów wg, przyjętych kryteriów i sposobu przyznawania punktacji.

Plik z wynikami do pobrania

7/2018 z dnia 11 lipiec 2018

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek i wyposażenia oraz dostawę i montaż tablicy interaktywnej, dywanu interaktywnego i mebli do Przedszkola Kraina Malucha w Gdańsku zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Zapytaniu Ofertowym.

Wartość Projektu: 176 850 ,30 zł z VAT

Planowane efekty:  Wyposażenie przedszkola Kraina Malucha przy ul. Żwirki i Wigury 8/2, 80-464 Gdańsk

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2018

Zamawiający ART-CONNECT Artur Kułakowski, ul. Szaflarska 53, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7352295179 informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 6/2018 z 04.07.2018r. na zadanie pt. Prace remontowo-adaptacyjne, zakup i montaż zestawu kamer z osprzętem oraz domofonem dla przedszkola w Gdańsku przy ul. Żwirki i Wigury 8/2 wybrano wykonawcę:

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Rafał Ciemiński,Wodna 9,

83-400 Kościerzyna

NIP: 591-124-73-40

Uzasadnienie wyboru: Firma FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Rafał Ciemiński uzyskała największą ilość 80 punktów wg, przyjętych kryteriów i sposobu przyznawania punktacji.

Plik z wynikami do pobrania

6/2018 z dnia 4 lipiec 2018

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na: Prace remontowo-adaptacyjne, zakup i montaż zestawu kamer z osprzętem oraz domofonem dla przedszkola w Gdańsku przy ul. Żwirki i Wigury 8/2 zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Zapytaniu Ofertowym.

Wartość Projektu: 215.493,00 zł z VAT

Planowane efekty:  Dostosowanie obiektu przedszkola Kraina Malucha przy ul. Żwirki i Wigury 8/2, 80-464 Gdańsku do niezbędnych wymogów

Załączniki

ANULOWANE

5/2018 z dnia 3 lipiec 2018

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek i wyposażenia oraz dostawę i montaż tablicy interaktywnej, dywanu interaktywnego i mebli do Przedszkola Kraina Malucha w Gdańsku zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Zapytaniu Ofertowym.

Wartość Projektu: 163 650 ,30 zł z VAT

Planowane efekty:  Wyposażenie przedszkola Kraina Malucha przy ul. Żwirki i Wigury 8/2, 80-464 Gdańsk

Załączniki